Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všechny věci a bytosti se skládají z částic - molekul, atomů, elektronů atd. Tyto kmitají a vytvářejí energii o určitých frekvencích. I naše tělo se skládá z miliard částic, které kmitají různými frekvencemi. Kmitají-li všechny frekvence správně a ve vzájemné harmonii, naše tělo je zdravé. Nastane-li nemoc, projeví se disharmonií frekvence určité části těla.

Pro uzdravení musí jakýkoli terapeut (lékař, léčitel) splnit tři podmínky: 

1. Najít přesně konkrétní frekvenci, která je v disharmonii (stanovit správnou diagnózu).

2. Najít frekvenční materiál (pilulku, injekci, mast, či jakoukoli jinou terapii) , který uvede tuto konkrétní frekvenci zpět do harmonie. Většina léčebných materiálů zahrnuje široké spektrum frekvencí, které je nad rámec konkrétní frekvence v těle, kterou má dotyčný přípravek vyvést z disharmonie do harmonie. Díky tomu vznikají po aplikaci léku různé vedlejší účinky.

3. Stanovit přesnou dobu působení frekvenčního materiálu (léku, či terapie).
Z jakého důvodu? Má-li nemocná část těla nedostatek energie, její stav můžeme označit jako extrémní polarita mínus. Nasadíme-li správný frekvenční materiál (lék, terapii) dochází k posunu energie směrem k opačné polaritě. K uzdravení dojde, zastaví-li se tento proces energetického vyrovnání přesně ve středu v bodě 0, tedy v bodě 100% harmonie. To znamená, že je potřeba přesně zvolit dávkování a délku užívání léku, aby došlo k úspěšnému uzdravení. Odhadne-li terapeut užívání léku, či terapie špatně, může jej lék, který byl v jednu chvíli prospěšný a vyvedl organizmus ze záporné polarity, přivést do polarity opačné. Mnohé tzv. léčení tedy energeticky přesouvá organizmus z jedné extrémní polarity do druhé a naopak. Tak to může probíhat několik let a dotyčný se jen diví, že se jeho stav nejen nelepší, ale zhoršuje. Uzdravení nastane pouze ve středu, v bodě 0 v bodě 100% harmonie.

Všechny tyto tři podmínky nutné k vyléčení jakékoli potíže v sobě zahrnuje tachyonová energie, která má informace ke všem existujícím frekvencím. Má vlastní inteligenci a přesně ví, jakou informaci k frekvenci má tělu dodat a v kterém okamžiku má přestat působit. Nelze tedy organizmu ublížit, způsobit vedlejší účinky, případně ho předávkovat.

Jak funguje tachyonová energie? 

Je to všudypřítomná energie rychlejší než světlo, která nemá žádnou frekvenci, má informace ke všem frekvencím, nepodléhá gravitaci a má vlastní inteligenci. Tato energie má tvar vyjádřený časticemi, které vědci v 60. letech minulého století nazvali TACHYONY.

Všechny věci a bytosti se skládají z částic- molekul, atomů, elektronů atd. Tyto částice kmitají po určitých drahách a vytvářejí silová energoinformační pole. Tato pole vědci nazvali Subtilní Organizující Energetická Pole, zkráceně SOEP. SOEP jsou zodpovědná za vznik, vývoj a udržení všech tvarů na planetě, mají vlastní inteligenci a existují těsně pod rychlostí světla.

Zjednodušeně řečeno SOEP rovná se aura, v ní se nachází mentální a emocionální tělo, kde se v důsledku negativních myšlenek a emocí, které přetrvávají v naší mysli dlouhou dobu vytvářejí poruchy na jemněhmotných tělech orgánů, které sestupují až do našeho fyzického těla, které vidíme a můžeme si na něho šáhnout. To způsobí nemoc na našem fyzickém orgánu. Změníme-li naše myšlenky a emoce na pozitivní dojde v jemnohmotném těle k uzdravení a spouští se samoléčebný proces, který prostupuje až do fyzického těla. Tachyonová energie dokáže uzdravit jemnohmotné tělo nemocného orgánu a spustit samoléčivý proces, který uzdraví naše fyzické tělo.

Fungování tachyonové energie podrobněji 

Všechny bytosti mají kromě fyzických těl i jemnohmotná energetická těla (SOEP), tato vytvářejí tzv. auru. Pro zjednodušení se podívejme pouze na ta základní. Nejjemněhmotnějším obalem naší duše je tzv. kauzální tělo. Zhuštěním energie vzniká astrální tělo, které může být rozděleno na mentální tělo (naše myšlenky) a emocionální tělo (naše emoce). Dalším zhuštěním energie vzniká éterické tělo a nakonec fyzické tělo. Tedy to, kde asi nejvíce pociťujeme naše zdravotní problémy. Energie proudí směrem z kauzálního těla do těla fyzického. Je li vše v pořádku, náš organizmus je zdráv. Dopustíme-li však vznik negativních myšlenek a emocí, vznikají na mentálním a emocionálním těle frekvenční disharmonie. Disharmonie způsobuje energetické trhliny v SOEPu příslušného orgánu, a není-li problém v rovině myšlenek a emocí včas řešen, zhmotňuje se přes éterické tělo až do těla fyzického. Na fyzické úrovni pak zažíváme onemocnění daného orgánu.

Obrazek

SOEP postiženého orgánu (např. srdce) přesně ví, která frekvence je v disharmonii. Použijeme-li tachyonizovanýTM materiál (trvalá anténa tachyonové energie), SOEP se spojí s informací o optimálním stavu k dané frekvenci a na mentální a emocionální úrovni dochází k harmonizaci. To spouští samoléčebný proces, který postupuje přes éterické tělo až do fyzického těla a nastává uzdravení. Z pohledu celostní medicíny je dokonalé léčení takové, které harmonizuje příčiny nemocí a důsledky (viditelné, citelné symptomy nemoci) se odstraní následkem této harmonie automaticky. Tachyonová energie působí i na naše spirituální tělo, tím zvedá naše vědomí a umožňuje nám lépe vnímat co nám tělo nemocí říká - jaké negativní myšlenky a emoce, způsobují naše zdravotní problémy.
 

Historie moderního výzkumu tachyonů 

Staré rozvinuté kultury pravděpodobně věděly, jak se používá tachyonová energie. Kněží starých Hebrejců například nosili lněný oděv, protože věděli, že tato látka absorbuje energii. Dnes víme, že len je přirozená energetická anténa. V novější době začalo znovuobjevování neviditelných energií a jejich udivujících potenciálů revolučními vynálezy Nikoly Tesly (1856-1943).

Tesla pracoval mnoho let na tom, jak využít tachyonovou energii, jak ji dnes známe, jako alternativu generátorů střídavého proudu. Tyto generátory vynalezl už dříve. Jeho mecenáš George Westinghouse se ovšem bál, že kvůli tomuto vynálezu utrpí velké finanční ztráty a sáhl k drastickým opatřením, aby Teslovu úspěchu zabránil. Nakonec se Tesla s Westinghousem rozešel a pokračoval ve svých snahách na vlastní pěst. Ale lidé, kterým chyběla vize a uvědomělost, přivedli jeho snažení vniveč.
V létě 1931 provedli Tesla a jeho synovec Peter Soro dobře zdokumentované a úspěšné testy se strojem, který bez viditelného zdroje energie poháněl automobiL Použili Pierce Arrow, těžké luxusní vozidlo té doby. S Teslovým "měničem energie", ovšem bez benzinu, docílilo auto rychlost 130 km/hod. Tesla dosáhl svého cíle - alespoň téměř. Stroj fungoval.Problémy, které s sebou přináší spalování fosilního paliva, by tedy bylo bývalo možno vyřešit už dřív. Několik měsíců poté, co Tesla dokončil svůj vynález, ovšem firma Pierce Arrow zkrachovala. Velice pravděpodobně za to byli odpovědní vlivní muži, kteří se obávali, že díky nové technice přijdou o zisk. Tesla nikdy nedostal možnost své vynálezy publikovat.

Teslův konvertor byl pravděpodobně první tachyonový přístroj moderní doby, i když on výraz "tachyon" nepoužíval. Protože jeho konvertor měnil energii rychlejší než světlo ve využitelnou elektrickou energii, není téměř pochyb o tom, že spojovacím prvkem tohoto procesu byl tachyon. Teslův konvertor mohl pohánět auta všech typů a zásobovat energií budovy a továrny.

Dalším průkopníkem využití volné energie byl badatel dr. T. Henry Moray ze Salt Lake City. Podařilo se mu vyvinout konvertor energie rychlejší než světlo, který vážil jen 28 kilogramů, ale měl výkon 50 kilowatů. Třináctého července 1931 představil dr. Moray svůj vynález americkému patentnímu úřadu. Úřad ve své nekonečné moudrosti potvrdil, že stroj Dr. Moraye perfektně fungoval a vyráběl bez viditelného zdroje energie 50 kilowatů proudu. Protože ovšem zdroj energie byl neviditelný, úřad žádost o patent odmítl. Přestože tento příběh zní, jako by pocházel z komiksu, opravdu se to tak stalo. Ignoranti se postarali o to, aby dr. Morayovi, stejně jako před ním Nikolovi Teslovi, zůstalo odepřeno uznání. Ve své krátkozrakosti znemožnili budoucnost bez fosilních paliva jaderné energie. Až do své smrti v roce 1974 sdílel Dr. Moray své vědění jen s malou skupinou zainteresovaných vědců. Stejně jako Teslovi mu bylo vyhrožováno smrtí. Je proto pochopitelné, že byl velmi opatrný a předvedl svůj vynález jenom málo vyvoleným.

Z biografie Nikoly Tesly a dr. Henryho Moraye jednoznačně vyplývá, že globální ekonomické a sociální problémy, jejichž příčinou je dnešní technika získávání energie, by byly mohly být už dávno vyřešeny. Technologie, které by mohly zásobovat energií celé lidstvo, už existují. Nemají žádné škodlivé vedlejší účinky, jsou realizovatelné a neexistuje žádný rozumný důvod odkládat jejich využití. Ale možná pro to ještě stále nejsme zralí. Bylo by příliš jednoduché dávat vinu bláhovým politikům a lačným šéfům koncernů. Duchovně viděno mocní pouze zrcadlí společnost, z níž pocházejí. Ze společnosti, která se zakládá na harmonii a soucitu, by nevzešli takoví vůdci.

Ať je takový konvertor, který využívá energii rychlejší než světlo, sebebáječnější - není nejdůležitějším prostředkem vyřešení našich celosvětových problémů. Pro vyléčení naší planety je nutná globální změna vědomí. Návrat k harmonii, vyváženosti a uzdravení je dnes nutnější než kdy jindy, jak pro jednotlivce, tak pro celý svět. Jakmile bude tato transformace ukončena, bude logickým důsledkem využívání alternativních, životu příznivých technologií.

Co potřebujeme tedy nejsou nové stroje pro získávání energie (vynálezy Tesly a dr. Moraye by plně stačily), nýbrž cesty a prostředky, které podpoří duchovní probuzení a vyléčí Zemi a nás samotné. Protože nám tachyonová energie pomáhá dosáhnout naprostého zdraví a harmonie - obojí je obsaženo v energii nulového bodu - hovoří mnohé pro to, že nám také může pomoci dosáhnout této globální změny vědomí.

Éra tachyonů začala 

Dr. Hans Nieper z Hannoveru, v USA velice známý lékař, platí za autoritu na rakovinu, roztroušenou sklerózu, látkovou výměnu minerálů a elektrolytů, stárnutí a prevenci srdečního infarktu. Už v roce 1953 vyslovil teorii, že existuje energie rychlejší než světlo. Mnohá měření NASA potvrdila v letech 1967 až 1971 jeho názor. Ve své knize Revolution in Technology, Medicine and Society dr. Nieper píše, že existence tachyonové energie je nade vší pochybnost dokázána od roku 1975 a že tato energie zásadně změní celý svět. Referuje o sympóziích v Hannoveru a Torontu, soustředí se na jednotlivé účastníky a popisuje vynálezy, které umožňují využívat tachyonovou energii. Předpovídá, že jednoho dne věda dokáže s pomocí této energie vyléčit tělo, ducha a duši.

Už nejde o to dokázat existenci tachyonové energie, ale daleko spíše o to, jak tuto energii využít. Problémem se více či méně úspěšně zabývalo mnoho známých vědců. Pokoušeli se a stále ještě se pokoušejí přeměnit tachyonovou energii ve využitelnou elektrickou energii.

Jednou výjimkou je americký vědec David Wagner. Je jiného názoru, co se týče využití tachyonové energie. Wagner poznal, že přeměna tachyonové energie v elektrickou energii by neodstranila světové krize, protože zde nejde o energetické krize, nýbrž o krize vědomí. Poznal, že všechno vzniklo z tachyonového pole. Co chybělo, byla praktikovatelná metoda, jak využít nekonečný potenciál tachyonu pro blaho veškerého života na Zemi a rozšířit tak vědomí.

Dnes taková metoda existuje. Je životním dílem Davida Wagnera, muže, který stále více platí za jednoho z nejvýznamnějších vynálezců a učitelů naší doby. Jeho vynálezy, mezi nimi tachyonizováníTMa seminář Quality of One, změnily životní postoj statisíců lidí.

Přes všechny překážky éra tachyonizováníTM začala. Děkujeme vědcům, kteří položili její základní kámen, a tím připravili cestu pro tachyonovou revoluci.

Převzato z knihy Energie tachyonu - vydalo nakladatelství Pragma, www.pragma.cz

Copyright © 2001, Pragma

Tachyonová energie - Úvod 

Chtěli bychom poukázat na to, že tachyon (podle vědy hypotetická elementární částice) nebyl zatím vědou uznán, a proto nelze následující závěry dr. G. Cousense a D. Wagnera považovat za vědecky prokázané. Jedná se o nezávazná vyjádření názorů výzkumníků tachyonu.

Fyzika tachyonů 

V kvantové fyzice se energie, která vyplňuje vesmír, nazývá "energie nulového bodu". Energie nulového bodu nemá formu, je všudypřítomná a je rychlejší než světlo. Je nekonečně inteligentní a obsahuje všechno, co je potřeba pro vytváření dokonalé formy. Nemá žádný kmitočet, nerotuje, ani nevibruje. Nepodléhá gravitaci.
Tachyonová energie je všudypřítomná, neomezená a má veškerý potenciál pro vytváření dokonalých tvarů ve vesmíru. Nemá žádnou rotaci, vibraci ani kmitočet a nepodléhá gravitaci, tak jako energie nulového bodu. Rozdíl mezi tachyonovou energií a energií nulového bodu je v tom, že tachyonová energie má tvar. Můžeme použít jednoduchý příklad. Představme si nekonečně rozlehlý oceán, který obsahuje nekonečné množství kapek, ale stejně jako energie nulového bodu nemá tvar. Když z oceánu vezmete jednu kapku, bude stále obsahovat vše, co obsahuje oceán, ale nyní bude mít tvar. Stejně tak obsahuje i tachyonová energie všechno, co existuje v energii nulového bodu, ale má nyní tvar.
Zhuštění energie nulového bodu do tachyonové energie je počátkem energetického kontinua, které je bezprostředně zodpovědné za všechny tvary na této planetě. Následující krok v tomto energetickém kontinuu se dá nejlépe vysvětlit prostřednictvím poněkud zjednodušených fyzikálních pojmů.
Pro toto vysvětlení prozkoumáme jako příklad vzájemné působení tachyonové energie a částic z rodiny leptonů. První elementární částicí rodiny leptonů je pion. Pion existuje pod úrovní rychlosti světla a má přesnou, matematicky spočitatelnou oběžnou dráhu, kterou nazýváme "subtilní organizující energetické pole", krátce SOEP (Subtle Organizing Energy Field - S.O.E.F). SOEP existují těsně pod úrovní rychlosti světla a jsou přímo zodpovědná za přeměnu tachyonové energie na frekvence, jež jsou nutné k tomu, aby vytvořily, zorganizovaly a udržely dokonalou formu. Všechny tvary se samozřejmě skládají z různých frekvencí. SOEP proměňují tachyonovou energii přesně v tu frekvenci, kterou daný tvar potřebuje. V tomto případě udržuje SOEP, jež zkoumáme, pion na jeho oběžné dráze. SOEP pionu, které se nachází těsně pod rychlostí světla, na sebe vzájemně působí s tachyonem, jenž je rychlejší než světlo. Poté, co SOEP přeměnilo tachyon na frekvenci pionu, se pion okamžitě přemění v mion. Nový mion má oběžnou dráhu desetkrát větší, než je oběžná dráha pionu. SOEP mionu se rovněž nachází těsně pod rychlostí světla. Jestliže nyní dojde k setkání SOEP mionu s tachyonem, oběžná dráha se opět zvětší a z mionu okamžitě vznikne elektron. Tento nový elektron má oběžnou dráhu dvě stě sedmkrát větší, než je oběžná dráha mionu. Tento neustálý proces kdy SOEP přeměňují tachyon na potřebné frekvence, zde samozřejmě nekončí, ale pokračuje celým energetickým kontinuem.
Pokračuje, až je nakonec dosaženo dokonalého tvaru - ať už se jedná o lidskou bytost nebo jakýkoliv jiný tvar, který známe. Tachyonová energie je spojující energií, která je zodpovědná za tvoření všech tvarů na planetě. Tachyonová energie má klíčovou funkci v proudu energie, který probíhá od nekonečné beztvarosti až k dokonalé formě. To je energetické kontinuum.
Jako všechny formy v našem vesmíru, který je pomalejší než světlo, nemohou ani SOEP dosáhnout rychlosti vyšší než je rychlost světla. To je velmi důležitý moment. Náš svět je světem tvarů a jediný způsob, jak se svět tvarů může spojit s beztvarou energií nulové bodu je prostřednictvím tachyonu.
Tachyonová energie v sobě zahrnuje veškerý potenciál k tomu, aby vytvořila v jakékoli individualizované formě života dokonalé energetické kontinuum. Všechno, co je například přítomno v lidském těle, existuje v dokonalé formě již v tachyonu. Výborný příklad nalezneme v království zvířat. Víme, že zvířata, která nebyla žádným způsobem ovlivněna lidmi, vedou naprosto zdravý život. Například délka života savců dosahuje až sedminásobku jejich období růstu. U lidí by to znamenalo sto čtyřicet let naprosto zdravého života. Ze čtyřiceti tisíc chronických a degenerativních nemocí, jež zná lidské lékařství, bylo u divoce žijících zvířat zaznamenáno jenom několik! Důvodem je, že divoká zvířata nemají onu schopnost blokovat své energetické kontinuum, a vytvářet tak nedostatek a nemoci. Příroda je evidentně skoro dokonalá a právě taková je i charakteristika tachyonové energie.
Energetické kontinuum je neustálým tokem energie plynoucím z neomezené energie nulového bodu, která se poté zhušťuje do své tachyonové formy rychlejší než světlo. Poté dochází k interakci tachyonu se SOEP, která jej přeměňují na specifické frekvence SOEP, tak vytváří energetický matrix, ze kterého jsou vytvářeny všechny fyzické formy. Energetické kontinuum zahrnuje jak nekonečnou, beztvarou expanzi, tak konečný zhuštěný tvar.
Pokud jsme jednou porozuměli, že toto energetické kontinuum existuje, a také jak funguje, můžeme pochopit i důsledek blokád v energetickém toku směrem dolů přes jeho různé úrovně.
Z pohledu holistické léčby je dokonalou léčbou taková, která propojuje léčbu na tělesné, emocionální a duševní i duchovní úrovni. Rozvíjíme se vzhůru po nepřerušené spirále od řádu a poté chaosu k vyšší úrovni řádu a skrze chaos a nemoci k ještě vyšší úrovni řádu. Chaos je odrazovým můstkem od jedné úrovně řádu k další vyšší úrovni řádu. Zažívá to každý, ať už si toho je vědom nebo ne. Každá nová úroveň řádu je novou úrovní zdraví.
Tachyonová energie je klíčem, jenž nás provede chaosem i zátěží našeho všedního života a vytváří nový životní řád a kvalitu.
TachyonizovanéTM nástroje nám významně pomáhají k tomu, abychom tímto procesem procházeli rychleji. Používání tachyonu nepředkládá pouze holistický model léčení, ale i proces, díky kterému se každý z nás může vydat směrem k naprostému zdraví a ke sjednocení se Vším, co je.

Shrnutí 

Obrázek 1 ukazuje vzájemné evoluční působení mezi tachyonem "rychlejším než světlo" a naším světem "pomalejším než světlo". Tachyon se zde dostává do kontaktu se SOEP (Subtilní organizující energetické pole) pionu. SOEP přeměňuje tachyon na frekvence, jež jsou nutné k tomu, aby se pion mohl dále rozvíjet v mion, který má nyní SOEP desetkrát větší než je SOEP pionu. Když se mion dostane do styku s tachyonem, pak se přemění v elektron, jehož SOEP bude nyní dvě stě sedmkrát větší, než SOEP mionu. Toto je začátek energetického kontinua.

 

Energie nulového bodu

  • Je beztvará - je přítomná všude ve vesmíru.
  • Je rychlejší než je rychlost světlo.
  • Je neomezená, disponuje kompletním potenciálem vesmíru.

Tachyonová energie

  • JJe rychlejší než rychlost světlo.
  • Je přítomná všude ve vesmíru.
  • Je neomezená, disponuje celým potenciálem, který je nutný k vytvoření dokonalé formy ve vesmíru.

Subtilní organizující energetická pole (SOEP) 

  • Subtilní organizující energetická pole existují pod úrovní rychlosti světla.
  • Tachyonovou energii bezprostředně přeměňují ve specifické frekvence forem energie, které s nimi souvisejí.
  • Jsou energetickým pojidlem vesmíru.

V tomto příkladu SOEP přeměňují tachyon na tu frekvenci, jež je přesně potřebná pro optimální zdraví srdce.
Energie nulového bodu, která nemá formu a jež se pohybuje rychleji než světlo, se zhušťuje v tachyonové částice, které se ještě stále pohybují rychleji než světlo, ale nyní již mají tvar. Tachyony a SOEP na sebe bezprostředně vzájemně působí. SOEP přeměňují tachyonovou energii na veškeré různé frekvence vesmíru. Všechny formy ve vesmíru se skládají z frekvencí, které drží pohromadě prostřednictvím SOEP. SOEP se dostává energie bezprostředně od tachyonů, které jsou tvarem beztvaré energie nulového bodu, jež je přítomna všude ve vesmíru.

 

Tachyonová energie - nové paradigma celistvého zdraví 

Celkové zdraví, harmonie a léčení těla, emocí, duševních a duchovních úrovní - to vše se zakládá na zdroji energie, který je pro naši existenci nezbytný. Proto léčení na kterékoliv úrovni velice závisí na napojení se na prvotní energii, která je zdrojem existence. Počínaje udržováním a omlazováním těla až po nejhlubší úrovně holistické léčby, to vše závisí na naší schopnosti napojit se na energetický zdroj, který nabíjí energií a vytváří formy veškeré hmotné existence, tak jak ji známe.
Abychom dokázali ocenit a skutečně pochopit principy léčení s tachyonem, pomůže nám krátce pohlédnout na teorie vibračního léčení holistické medicíny. Vibrační přístup obsahuje takové terapie, jako jsou orgonová terapie, terapie magnetickým polem, radionika, biorezonanční terapie, fotonová energie, homeopatie, léčebná práce s posvátnou geometrií, terapie s krystaly a barevná terapie, Bachova květová terapie, elixíry z drahokamů, zvuková terapie, využívání protiběžných elektrických cívek, práce s negativními iony nebo neutriny, kvarky nebo jinými částicemi a mnoha dalšími frekvencemi, které jsou ještě komplikovanější díky individualizovaným kmitočtům a pravotočivým nebo levotočivým, pozitivním, negativním nebo neutrálním rotacím.
Všechny tyto metody se zakládají na jednom společném principu. V energetickém kontinuu našich subtilních těl se mohou na jakékoli frekvenční úrovni projevit blokády. Tyto blokády potom způsobují zdravotní problémy.
Pokud se energie s určitými frekvencemi správně použijí, může to vést k vynikajícím výsledkům, za předpokladu, že člověk ví, jaké frekvence používá a jak dlouho. Všechny tyto metody však mají tři významné nevýhody, které jsou nevyhnutelné:
1. Působení energií s určitými frekvencemi tak, jak jsou využívány ve vibrační medicíně, je omezeno pásmovým rozpětím těchto frekvencí. Například fotonová energie bývá popisována jako balíčky světelné energie. Vědci tento koncept používají, aby se odvolali na aspekt světelných částic.
Fotony bývají vždy přidruženy k elektromagnetickému vlnění určité frekvence. Tato frekvence se nachází v pásmu mezi 4-65 mikrometry. V současnosti například existuje nástroj pracující s frekvenční energií, který emituje z infračerveného spektra fotonovou energii pouze o vlnové délce mezi 4-16 mikrometry. Je to malá elektromagnetická vlna z celkové frekvenční možnosti fotonové energie. Tato malá šířka frekvenčního pásma odpovídá frekvenci v energetickém těle. Kdyby existovala blokáda v této úzké frekvenční oblasti, objevil by se nedostatek energie mezi blokovanou úrovní a fyzickým tělem. Co když se však blokády nacházejí mezi 18 a 35 mikrometrem? Pak by použití této frekvence fotonové energie mohlo mít nepřímý vliv, ale určitě by systém této blokády nezbavilo ani by nedokázalo systém opětně integrovat do energetického kontinua. Zde vidíme, že jeden z největších nedostatků energetické medicíny spočívá v tom, že aby bylo možné použít správnou frekvenci pro léčení, je potřeba přesně vědět, v jakém vibračním pásmu se blokáda nachází.
2. Všechny jemnohmotné terapeutické metody s výjimkou tachyonu pracují pouze s jednou frekvencí nebo jedním pásmem frekvencí vyjmutým z celého frekvenčního spektra. Možnost obsáhnout celé frekvenční spektrum a veškeré informace nutné k očištění celého systému a znovu nastolit naprostou funkčnost našeho energetického kontinua prostřednictvím jedné frekvence se velmi zřídkakdy setkává s úspěchem, protože většina lidí může mít četné blokády v různých frekvenčních pásmech.
3. Energie o určité frekvenci mohou mít kromě toho také škodlivý vliv a to ze dvou hlavních důvodů: a) nadbytek jakékoliv frekvence může být potenciálně stejně škodlivý jako nedostatek energie, b) protože frekvence nemá inteligenci, je rozhodnutí o době jejího skutečného použití a také o druhu frekvence závislé na moudrosti, porozumění a vzdělání toho, kdo ji používá. Pro vysvětlení postačí jednoduchý příklad. Slunce je nádherným zdrojem fotonové energie. Pro zdraví je optimálních okolo 20-30 minut denně. Pokud se však téže kouli fotonové energie vystavíte na čtyři nebo pět hodin, upeče vás jako křupavou hranolku. Důvodem je, že tato fotonová energie - stejně jako všechny frekvence - nemá inteligenci a neví, kdy má začít a kdy přestat! Rozhodnutí, kdy se vzdálit z dosahu slunce, zůstává na samotném uživateli. Dalším příkladem je nadměrné užívání magnetické energie.
Je například známo, že magnety o určité frekvenci pracují se severním a jižním pólem, které mají opačné vlivy. Jižní pól aktivizuje. Když je ale používán příliš dlouho, může v systému dojít k hyperaktivitě a může být příčinou problémů. Například dr. Cousens, autor knih Celostní výživa a její duchovní rozměr (Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet), Sevenfold Peace (Sedmeronásobný klid) a Conscious Eating (Vědomé stravování) a ředitel střediska Tree of Life Rejuvenation Center v Arizoně prostřednictvím klinického výzkumu demonstroval, že u některých lidí, kteří používali matrace s magnetickým polem, se zvýšil krevní tlak. Když jim bylo řečeno, aby matrace přestali používat, vysoký tlak naštěstí zase zmizel. Může se to stát proto, že magnety působí v určité frekvenci, ale nedisponují vlastní inteligencí, aby věděly, kdy mají přestat.
S tachyonovou energií je to úplně jinak. Tachyon není frekvence a není ani frekvenčním přístupem. Na úrovni, na které existuje - vyšší, než rychlost světla - neexistují frekvence, vibrace ani rotace. Působení tachyonové energie je regulováno vnitřní moudrostí SOEP. Pokud je tachyon použit v určité oblasti, SOEP promění to, co potřebuje a to tak, aby se tato oblast zase dostala do dokonalé rovnováhy a harmonie. Tachyon neléčí, nýbrž spíše zásobuje tělo nutnou energií potřebnou k tomu, aby si samo pomohlo.
Tyto jednoduché příklady byly vybrány proto, aby vám zprostředkovaly pohled na problémy, s nimiž se potýká medicína zaměřená na frekvenci, a také na smíšené výsledky, kterých se jejím prostřednictvím dosahuje. Použití tachyonové energie má jednu obrovskou přednost, protože redukuje možnost nežádoucích vedlejších účinků na nulu. Proto můžeme upřímně říci, že využití tachyonové energie je něčím naprosto jiným a nemůže být srovnáváno se žádnou formou energetické medicíny nebo zesilovači jemnohmotné energie.

Naplněný život jako supravodič 

Tachyon je evidentním pojítkem mezi tím, co má tvar, a tím, co tvar nemá. Nabízí možnost otevřít tzv. exogate (bránu mezi tím, co má tvar, a tím, co je beztvaré) ke Všemu, co je.
Dalším jedinečným aspektem používání pouze zdrojové energie je, že se nemusíme zajímat o vedlejší účinky. Dokonce i když aplikujeme tolik energie, že určité části našeho organizmu zakusí velmi silný, velmi rychlý léčivý efekt a další části jím nebudou nějak zvlášť ovlivněny, nebude to problém. Tachyonová energie někdy způsobuje detoxikaci a takové hojivé efekty, že je člověk může na chvíli považovat za velice nepříjemné, ale výsledek nebude nikdy negativní. Užívání tachyonové energie také není spojené s dalším omezením. Nevyžaduje množství znalostí a zkušeností, které by byly nutné pro její správné použití, protože uzdravovací proces má stejně na starosti tělo samotné. Nepoužíváme tachyon násilně, abychom dosáhli konkrétních léčivých výsledků, ale raději necháváme tělo, aby se vyléčilo samo. Tachyonová energie je jednoduše přirozeným katalyzátorem pro tento samoléčivý proces.
Kdysi dávno se věda a duchovnost od sebe oddělily a každý směr následoval svou cestu ke zdroji veškeré existence. Tachyon je synergetickou energií, která vědeckou a duchovní cestu opět svádí do jednoho bodu. Rozvíjení našeho duchovního potenciálu, dosahování harmonie ve všech oblastech života, a stejně tak snaha udržet si dobré zdraví, to jsou naprosto přirozené cíle. Jejich dosažení bezprostředně závisí na tom, jak dobře dokáží naše subtilní organizující energetická pole proměnit tachyon na různé potřebné frekvence, které procházejí všemi úrovněmi jemnohmotného těla naší bytosti, aby se konečně dostaly do našeho fyzického těla. Nemusíme se měnit v něco, čím bychom doopravdy nebyli. Místo toho se můžeme stát "supravodičem". Z vědeckého hlediska je supravodič takový materiál, který neklade žádný odpor toku energie. To, čeho se pokoušíme dosáhnout ve vztahu k optimálnímu zdraví, je vytvořit duchovní, duševní, emocionální a fyzické tělo, které se stane supravodičem - to znamená, že nebude klást odpor kosmické energii, jež do našeho života vstupuje prostřednictvím kontinua. Podíváme-li se na věc z duchovního hlediska, rozpoznáme, že jsme spolutvůrci svého zdraví. Náš duchovní potenciál se může rozvinout jen natolik, nakolik bráníme tomu, aby se v našem systému objevovaly blokády bránící volnému proudění energie. V životě jsme schopni dosáhnout dokonalého zdraví, a tím i vyšších úrovní radosti. Jako supravodiče směřujeme ke stavu optimálního zdraví a nejvyšší úrovně řádu prostřednictvím procesu řád - chaos - řád. To je to, co se děje, když začneme tachyonem očišťovat všechny blokády. Každá blokáda, kterou odstraníme, přidá další díl radosti, kterou nám přináší kosmická energie, jež skrze nás proudí. Můžeme to doslova cítit. Když to opakovaně prožíváme (a když nás tato božská energie neustále naplňuje radostí, klidem a spokojeností) začínáme chápat, že touto božskou energií jsme my samotní.
Jen my sami musíme v tomto životě činit rozhodnutí. Vybíráme si takový životní styl, takovou stravu, takovou cestu světem, jež nám pomáhají stát se supravodičem? Anebo si vybíráme, že budeme ignorovat přírodní a Boží zákony, a tím budeme ve svém životě vytvářet více chaosu, entropie a degenerace? Jak k takovéto volbě přistupujeme? Jedná se o vědomý výběr, anebo zde působí ještě i další činitele, které mají vliv na tento velmi kritický faktor - na zachování, nebo zničení života? Co určuje naše rozhodnutí stát se více nebo méně fungujícím supravodičem energetického kontinua? Odpověď najdeme v okamžiku pravdy.

Okamžik pravdy 

V teorii chaosu a řádu existuje pojem, který se nazývá bifurkační bod. Je to bod, ve kterém dojde k obrovskému zlomu, okamžik pravdy, kdy tělo buď zkolabuje - to znamená onemocní, anebo se začne uzdravovat a pozvedne tělo směrem k vyšší úrovni řádu. V minulosti bylo to, na jakou cestu se tělo dá, vždy hádankou - vydá se směrem k řádu a zdraví anebo stráví velké množství času v chaosu a nemoci? Dnes jsme s průlomem tachyonové technologie našli cestu, jak ovlivnit směr, jímž se systém vydá. Tachyonová energie uvádí do rovnováhy a energetizuje SOEP, které systém řídí. V okamžiku pravdy, kdy je dosaženo bifurkačního bodu, je možné prostřednictvím tachyonové energie nasměrovat žlázu, orgán nebo systém k vyšší formě řádu a tak se prostřednictvím bifurkačního bodu rozvinout k vyšší úrovni řádu. Když systém prochází bifurkačním bodem a pokud jsou systémy SOEP energetizovány a uvedeny do rovnováhy použitím tachyonové energie, vydá se systém směrem ke zdraví. V roce 1990 vyvinul David Wagner speciální nástroje a metody, které dokáží během léčení, jež provádí vyškolený praktik tachyonu, vyvolat bifurkační bod biologického systému. Díky použití zdokonalených tachyonizovaných™ nástrojů a opětnému spojení systému s energetickým kontinuem je školený praktik schopen pomoci komplexu tělo-mysl tak, aby se dostal na vyšší úroveň řádu a zdraví.
Ale abyste zakusili obohacující užitek tachyonové energie, nemusíte být žádným vzdělaným praktikem. Přednosti těchto nástrojů může využívat každý jednoduše tak, že bude tachyonovou energii aplikovat v konkrétní oblasti. Potřebná frekvence je přeměněna na biologickou energii prostřednictvím SOEP, takže tělo se může léčit samo. Zde je jednoduchý příklad: "Před osmi týdny jsem si vymkla kotník. Měla jsem silné bolesti, otok, výron krve a nemohla jsem se na postiženou nohu postavit. Ortopéd si nohu prohlédl a doporučil mi rentgen, protože velikost výronu ukazovala na zlomeninu. Výsledek rentgenu byl negativní. Normálně trvá dva až čtyři týdny, než se takové zranění úplně vyléčí a člověk zase může bez bolestí chodit. Ale když jsem si dva dny přikládala tachyonizované™ buňky a nosila tachyonizovanou™ bandáž, otok zcela zmizel a já mohla na noze skákat!", píše MUDr. Christina Cummings. Nemoc nebo chaos jsou blokádou v průtoku energie energetickým kontinuem. Například blokáda na citové úrovni by mohla po cestě kontinuem vytvořit nedostatek energie až ve fyzickém těle. Tento nedostatek je možné prožívat jako bolest ve spodní části zad. Tato bolest zad bude trvat tak dlouho, dokud bude blokáda existovat. Je nasnadě, že blokády jsou tím, co je potřeba odstranit. Blokády jsou ve své podstatě nedostatek řádu nebo chaos v energetickém kontinuu, což způsobuje nedostatek energie. Blokády mohou být fyzické, citové, duševní, nebo dokonce duchovní. Jsou přímo zodpovědné za nedostatek energie, jenž ve fyzickém těle vytváří chaos, nepořádek a nemoc. Tachyonová energie jako zdroj energie, který organizuje a energetizuje SOEP, zajišťuje dostatečný potenciál k tomu, aby tyto blokády byly odstraněny a aby byla opět nastolena energetická rovnováha. Tachyonová energie vytváří řád (negativní entropii) a uvádí do pořádku to, co upadlo do chaosu. Tachyon uvádí SOEP do přirozeného stavu řádu a rovnováhy, který přináší zdraví.
Výzkumy tachyonizační™ proces potvrdily. Možnosti pro udržování našeho světa v rovnováze se tak staly doslova nekonečnými.
Když se na celou energetickou strukturu tělo, mysl, city a duše podíváme z vesmírného pohledu, sladění se s tachyonovou energii obohatí naše spojení s energetickým kontinuem na nejvyšší úrovni. Toto sladění v konečném smyslu obohatí naše spojení s božskou podstatou. Když jsme uvedeni do souladu tachyonovou energií, jsou nám určitým způsobem dostupnější vyšší kosmické energie a my s větší pravděpodobností učiníme v bifurkačním bodě rozhodnutí směřující k uzdravení. Tachyonová energie má nejenom potenciál nastolovat rovnováhu v malém, ale může také pomoci napojit tělo, mysl a duši s celým vesmírem.

Shrnutí 

Tachyon je klíčem k celkovému zdraví: 1. Tachyonová energie je zdrojem všech frekvencí. 2. Tachyonová energie není frekvencí. 3. Tachyonová energie bezprostředně energetizuje SOEP, což frekvence neumějí. 4. Tachyon obsahuje celý potenciál našeho energetického kontinua.
Tyto čtyři výroky jsou základními principy pro práci léčení tachyonem. Toto komplexní využití činí užívání tachyonové energie univerzálním. Tachyonová energie může v těle vytvářet pouze řád, protože reorganizuje subtilní organizující energetická pole a mění jejich strukturu.
Tachyonizované™ materiály jsou permanentními anténami, které dokážou soustředit tachyonovou energii. Prostřednictvím tachyonové energie může celý komplex jemnohmotných a fyzických úrovní energetického kontinua najít přístup k celkovému potenciálu, jehož je potřeba pro samoléčbu. S pomocí tachyonové energie můžeme najít vhodné řešení pro jakoukoli energetickou blokádu, jakýkoli nedostatek energie nebo nedostatek řádu v našem komplexu tělo-mysl. Protože komplex tělo-mysl se sám rozhoduje, jaký způsob působení povolí, jsou výsledky používání tachyonové energie vždy pozitivní. Je možné aplikovat tolik tachyonu, že dojde k detoxikačnímu procesu. Ale pamatujte si, že tachyon vytváří z chaosu řád, a tak nemůže docházet k žádným škodlivým vlivům.
Není pochyb - tachyonizovaným™ produktům patří budoucnost. Dává nám šanci překonat chaos a dosáhnout nové úrovně řádu. Pozvedá naše vědomí a vrací nám vyrovnanost, kterou potřebujeme, abychom nastolili mír. Samozřejmě, tachyon nemůže změnit svět, ale my můžeme. Víme, že ještě není příliš pozdě. Pokud my všichni naplníme s pomocí tachyonizovaných™ materiálů svůj život harmonií a řádem, změníme svět!
Kéž všude na Zemi zavládne mír.
Předcházející tvrzení, jež se týkala tachyonu, jsou založena na výzkumech a poznatcích MUDr. G. Cousense, autora knih Celostní strava a její duchovní rozměr (Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet), Sevenfold Peace (Sedmeronásobný klid), Conscious Eating (Vědomé stravování) a ředitele centra Tree of Life Rejuvenation v Arizoně, D. Wagnera, vynálezce tachyonizačního™ procesu a vedoucího Tachyon Health Center v Kalifornii a také na výzkumech Ernesta L. Wallse, autora knihy The Physics of Tachyon (Fyzika tachyonu), promovaného fyzika, který pro tachyon vytvořil matematické základy.
Informace na těchto stránkách nepředstavují pokyny na léčení, ani lékařské vyšetření nenahrazují. K odstranění jakýchkoliv zdravotních potíží doporučujeme, aby čtenáři nejdříve vyhledali kvalifikovaného lékaře. Doporučujeme zůstat pod lékařským dohledem v případě jakýchkoliv závažných zdravotních problémů.

Semináře pro praktiky

V roce 1991 bylo založeno Tachyon Health Center (Tachyonové zdravotní centrum) v severní Kalifornii. Toto výzkumné centrum je jediné svého druhu. Jeho účelem je systematicky sbírat výsledky výzkumů a informace o nich. Léčení pacientů se zde provádí výhradně prostřednictvím tachyonizovaných™ nástrojů.
Dnes se o mnohaleté výsledky bádání, vědecké práce a studia dělíme s účastníky seminářů, které se pořádají po celém světě. Soustřeďují se na prohlubování pochopení a schopností praktikujících, jak prostřednictvím tachyonizované™ energie pomoci uvést tělo do rovnováhy a znovu se napojit na své vlastní energetické kontinuum. Pro praktikanty, kteří se zabývají zdravotní péčí a vzdělávají se právě na těchto seminářích, jsou rezervovány nejsilnější nástroje, které jsou na planetě k dispozici. Pokud byste se toho chtěli o seminářích pro praktikanty a Quality of Oneä dozvědět více, zavolejte si o další informace.

Změna vědomí - semináře Quality of One

Většina lidí existuje v rozděleném horizontálním energetickém systému. Vertikalizací našeho energetického proudění můžeme dosáhnout zrychlení změny našeho vědomí. Využití zvláštního tachyonizovaného™ výrobku, přívěsku Vortex, nabízí možnost, jak se do vertikálního stavu dostat. Mnoha lidem to následně umožňuje využít předností vertikality. Pro duchovní hledače je to spása. Pokud jsme ve vertikálním stavu, cítíme se během dne více "napojeni", více v souladu s kosmickým procesem. Tím, že se naučíme využívat tachyonovou energii, se můžeme naučit uvádět svůj stav zpět do přirozeného vertikálního stavu. Kouzlo semináře Quality of oneä, jehož autorem je David Wagner, spočívá v tom, že se naučíte pracovat s tachyonizovaným™ přívěskem Vortex a také používat různé techniky, jež vertikalizační proces podporují. Toto dává hledajícím opravdovou příležitost integrovat zázrak tohoto sjednocení vyšší dimenze způsobem, který obohacuje a působí jako zpětná vazba k bohu, takže jsou povzbuzeni pokračovat a vyvíjet se na své duchovní cestě.

© Advanced Tachyon Technologies International 2000
© Translation Cintamani.cz, 2004

Cesta Davida Wagnera

David byl vždycky vynálezce. Už v pěti letech byl znám tím, že rozebíral všechny možné elektrické přístroje, aby pochopil jejich funkci. Svůj první vynález učinil, když rozebral rodinný toustovač. Upevnil cívky na přístroji ze strany, takže ho mohl položit na bok. Pak do toustovače vložil chleba s máslem a zapnul ho. Chleba zespodu toustoval a máslo se zároveň úplně rozpustilo a vsáklo se do něj. Dnes takový přístroj nazýváme toustovací trouba. Po tomto prvním tvůrčím úspěchu David nikdy nepřestal vynalézat a experimentovat.
Mnoho svých vynálezů okořenil humorem. Ve třetí třídě sestrojil pro vědeckou výstavu svůj první elektrický generátor. Měl ruční kliku a mohl napájet proudem tři 100 wattové žárovky. Fascinovaně zjistil, že je možné přeměnit magnetickou energii v elektrickou. Ještě dnes si vzpomíná, že jednou pozoroval, jak energie dokonce i přes izolaci proudila do jeho ruky. Ovšem nemohl toto malé množství energie cítit. Jiní lidé ani nebyli schopni tuto energii vidět. Nechápal to, ale musel se s tím smířit. Proto si vymyslel experiment, který měl jeho spolužákům a učitelce otevřít oči: kdyby se elektrický proud, který proudí do kabelu, vedl velkým kondenzátorem s vysokou akumulační kapacitou a pak zpět do země, mělo by přece být možné vidět energii proudit nebo její proudění cítit.
Použil svou překvapenou učitelku jako pokusného "králíka" a jal se dokazovat svou teorii. Nejdřív postavil generátor na stůl těsně vedle učitelčina pultu. Pak vyšrouboval dvě ze tří žárovek. Zalepil stranu generátoru, která byla pod napětím, vedl drát k učitelčině kovové sešívačce a upevnil konec drátu černou izolační páskou. Bylo mu jasné, že potřebuje velký potenciál hmoty, aby byl oběh proudu kompletní; proto vedl jeden drát od uzemnění svého generátoru ke kovovému sedadlu učitelčiny židle. Domníval se, že když použije učitelku jako kondenzátor, ta konečně ucítí, o čem mluvil, a třída možná dokonce uvidí proudit energii. Ale čím déle přemýšlelo následcích pokusu, tím méně si byl jistý.
Nevěděl přesně, co se stane, a proto v posledním okamžiku právě když učitelka vešla do třídy a sedla si na židli - vymyslel alternativní plán. Prohlásil, že není dost silný, aby rozsvítil všechny tři žárovky, a poprosil nejsilnějšího chlapce ze třídy, aby mu pomohl - měl otáčet klikou generátoru tak rychle, aby svítily všechny tři žárovky. Chlapec výzvu ochotně přijal, aniž věděl, že David dvě ze tří žárovek uvolnil a přerušil tak kontakt. David rychle sáhl po štosu papíru, který potřeboval pro poslední část svého pokusu, a když žárovka svítila tak jasně, jak jen bylo možné, zdvořile učitelku poprosil, aby papír sešila. Pokus proběhl přesně tak, jak předpokládal. Sotva se učitelka dotkla sešívačky, začala energie z generátoru proudit do jejího obtloustlého těla, které sloužilo jako velký kondenzátor a akumulovalo nesmírné množství energie. Když množství energie dosáhlo kritické hodnoty, přeskočila skrze učitelčinu sukni na potenciál hmoty, který byl připevněn na židli. To vše se odehrálo během zlomku vteřiny.
Druhá část Davidovy teorie se rovněž potvrdila: jeho učitelka mohla energii skutečně cítit - tak zřetelně, že začala zplna hrdla křičet. Tím byla svým způsobem dokázána i třetí část Davidovy teorie, neboť jeho spolužáci mohli zřetelně vidět, kam energie proudí. Když učitelka začala křičet - vlasy jí stály na hlavě - začal se chlapec, který ještě stále otáčel klikou, nahlas smát. Nevěděl, že je to on, kdo vyrábí elektrickou energii, kterou cítila, ale její křik a zježené vlasy byly opravdu legrační. Tak si ho učitelka všimla, usoudila, že si z ní vystřelil on, a za hlasitého nadávání ho odtáhla do ředitelny. David byl touto řetězovou reakcí překvapen. Možná, že to trochu přehnal? Rychle uvolnil dráty a zašrouboval obě zbylé žárovky. Pocítil zároveň úlevu i obavy, když přišla sekretářka a prohlásila, že učitelce se daří dobře, ale ještě je v péči školní sestry a dnes už nepřijde na vyučování. Kromě toho se třída dozvěděla, že údajný viník bude na nějakou dobu vyloučen z vyučování. David se na pár dní ulil ze školy a k jeho štěstí se rodina přestěhovala, takže přešel jinam.

David objevuje své poslání 

David byl tak nadaný, že měl všude v životě úspěch Poté, co ukončil střední školu dříve, než je obvyklé a s vyznamenáním, studoval na technické univerzitě ve Phoenixu. Pak byl zaměstnán u firem v rozvíjejícím se počítačovém průmyslu a díky svým schopnostem byl lépe než ostatní schopen rozpoznat rýsující se problémy. V roce 1987 se stal vedoucím kontroly kvality velké firmy.
Jednoho dne, když bylo Davidovi 28 let, obdržel při ranní meditaci poselství: "Dnes se stane něco, co tvůj život navždy změní. Nezapomeň, že je to pro tvoje dobro!" David byl nadšený. Přijde na to, jak mohou lidé zůstat vertikální? Nebo učiní nějaký jiný vzrušující objev? Možná dokončí svůj stroj, který má pracovat s energií rychlejší než světlo - nebo objeví ještě lepší metodu zacházení s elektromagnetickými poli! Ať tomu mělo být jakkoli, byl to ráno mimořádně vzrušený a optimistický. Později stěhoval se zástupcem ředitele firmy do své kanceláře těžkou skříň. Skříň na něj spadla a zlomila mu tři obratle. O několik okamžiků později celý zástup mužů a žen skříň zvedl a Davida vysvobodil. Ležel s hroznými bolestmi na zemi a přesto se musel smát, když se ho jeho kamarád zeptal: "Je to tohle?" David najednou věděl, že odpověď zní "ano".
Tomografie potvrdila, že má zlomené tři bederní obratle. Zranění bylo tak vážné, že čtrnáct ortopedických chirurgů bylo u konce s rozumem. Jeden ho nakonec přemluvil, aby se nechal operovat. Během zákroku chirurg poškodil nervy levé nohy. Nic horšího se nemohlo stát. Teď musel David žít s novými nesnesitelnými bolestmi. Výsledek nové tomografie zpečetil jeho osud. Musel se s bolestmi a mnoha s nimi spojenými omezeními smířit. Americká vláda ho nakonec uznala za trvalého invalidu a vyměřila mu důchod.
David zkoušel krystaly, přikládání rukou, magnety, meditaci, reiki, chiropraxi, kortizon, sterodidy a dokonce operaci. Nic nepomáhalo. Nic nedokázalo zmírnit bolesti, které mu znemožňovaly chodit déle než patnáct minut nebo sedět déle než dvacet minut. Nemohl řídit auto, nemohl stát, nemohl zvednout svého malého syna, když plakal, a nemohl obejmout svou ženu. Život se pomalu stával bojem a David musel neustále hledat polohy, které působily co možná nejmenší bolest.
Jednoho dne ve stavu hluboké meditace dokonce zpochybňoval smyslu své existence. Přemýšlel o životě a čekal až pochopí, proč tato nehoda byla "pro jeho dobro". Teprve teď poznal, co přinese budoucnost. Před svým vnitřním zrakem jasně a zřetelně viděl, jak se mohou přírodní substance na submolekulární úrovni nově strukturovat, takže jsou schopny se stát vodiči tachyonové energie.* Byla toto ta odpověď? Byla to odpověď, a tento proces byl později nazván "tachyonizování™". Tachyonizované™ substance jsou důležitým příspěvkem k celostnímu léčení a duchovnímu probuzení. Jakmile byl dokončen první stroj na tachyonizování™, začal David experimentovat s tachyonizovanými™ substancemi. Přikládal je na svá zraněná záda a cítil jejich léčivé působení. V následujících měsících jeho bolesti v zádech postupně polevily a poté, co David sám sebe po šest měsíců stále léčil tachyonem, si uvědomil, co jeho vynález znamená pro svět.
Déle než rok testoval své tachyonizované™ produkty na více než tisíci lidech, aby si ověřil jejich účinnost. Na jaře 1991 zveřejnil svůj objev a založil Advanced Tachyon Technologies. Ve své práci se soustředil na přeměnu tachyonové energie ve využitelnou energii, která může léčit biologické systémy. Svým revolučním objevem nastolil novou epochu, která dosud zasáhla více než devadesát zemí.
* (Na tomto místě bych rád poukázal na skutečnost, že mnoho vynálezů a konceptů, které změnily svět, se zrodily stejným nebo podobným způsobem. Například teorie relativity Alberta Einsteina, model atomu Nielse Bohra, Kekuleho vzorec benzenu. Říká se, že Nikola Tesla své plány, podobně jako Edison, nevymýšlel, ale byly mu 'zjevovány'. Celý nápad se mu najednou objevil v mysli. … T.K.)
David Wagner vynalezl tachyonizační™ proces, který přeměňuje přirozené materiály v tachyonové antény a také vymyslel jedinečný zdroj informací Quality of Oneä . Podařilo se mu, jako doposud jedinému člověku, napojit se na tachyonové energetické pole a využívat tak své tachyonizované™ antény pro holistickou zdravotní péči a pro rozvoj lidského vědomí. David přednáší po celém světě. Nejznámější jsou jeho semináře Quality of Oneä a kurzy pro praktikanty. Jeho neuvěřitelné pochopení podstaty věcí vede mnoho lidí k realizaci svého vlastního potenciálu.

Převzato z knihy Energie tachyonu - vydalo nakladatelství Pragma, www.pragma.cz
Copyright © 2001, Pragma