Jdi na obsah Jdi na menu
 Tachyonová léčba spouští samoléčbu organismu, jak to? Zde možná najdete odpovědi, na některé z možných otázek.

 

Křišťál a prvek Křemík (Si) 

 

 

Každý opravdový kvantový fyzik ví, čím je křemík zvláštní – je to absolutně neutrální polovodič. Je inertní (netečný) i k elektrickému proudu a zároveň skrz něj dokážeme vysílat i přijímat úplně všechny frekvence. Má v moci nejjemnější a nejčistší princip - princip informací přenášený Tachyony. Tachyony jsou první kondenzací po Poli nulového bodu veškerých možností. 

Tachyony nevnucují nikomu a ničemu své účinky, ale pouze nabízejí svůj potenciál být převedeny na jakoukoli frekvenci nebo energetický požadavek.

  

Křišťál se v přírodě vyskytuje jako zástupce nejčistější přirozené formy sloučeniny křemíku. Křemík je nejrozšířenějším prvkem na naší planetě a drtivé většině pevných, hmotných vesmírných těles.  

 

Stejné principy práce s křemíkem, využívali při stavbách a využtí pyramid ve starém Egyptě (Vynikající k poznání tohoto faktu je současný Španělský 10 ti-dílný seriál Okem Boha Hóra , speciálně o tomto díl 6. “Sakkára, kvantový stroj“).  

Hermetika s funkcí Křemíku počítá. Vždyť Egyptské pyramidy nejsou nic jiného, než obrovské konvertory a rezonátory. Pomocí pyramid dokázali zvýšit frekvenci dané hmoty natolik, že např. ztratila zemskou hmotnost, či uvedla Éterné tělo, žáka mystérií, do stavu přijímat při zasvěcování mistrovy éterné obtisky.  

 

Všechny pyramidy se nacházejí na jakoby Čakře Planety. Energetické proudění planety se zde několikanásobně kříží, takže Hermes dobře věděl kde to bude nejlíp frčet. 

Písek ze kterých byly odlévány jednotlivé bloky byl křemenný či křemičitý.  

Tvar i systém stavění pyramidy opisuje stavbu krystalu.  

Pokud vidíme i část, která je pod zemí, spojená s planetou, tak tvar krystalu tvoří tzv. OKTAEDR. (osmistěn, bipyramida) 

 

 

znázornění bipyramidy

 

Pyramida nadzemní ženského principu, pyramida podzemní - mužský princip.  

Podzemní pyramida je ukotvena, vibrující se Zemí a vrchní pyramida rezonující s vesmírem. 

Zajeďte si do pyramidy. Rezonance je zde nesmírná a často to cítí i nezkušený laik. 

  

  

 

Kvantová fyzika a Křemík

 

Dokonce nám všem musí být jasné, že veškerá elektronická technika, potřebná mimo jiné i k nutné globalizaci planety, stojí na křemíku. V každém procesoru, tranzistoru, vysílači či přijímači nutně potřebujeme, dnes už jen molekuly křemíku. Je neutrální a pracuje s každou frekvencí, má v moci jejich základ. Z tohoto základu si tělo umí vytvořit zdravé živly, potřebné k rovnováze, harmonii své bytosti a svého zdraví, života, vztahů, energií, působení a vyvíjení se – jedním slovem lidského „Bytí“.  

  

 Na obrázku níže rozumějte názvem SOEP – Subtilní Organizující Energetické Pole – to je ona informační matrice každé aktivní živé soustavy. Je to pole, na jehož úrovni vznikají z Tachyonů potřebné frekvence. 

energetické kontinuum

 

SOEP jater

 

Jinými slovy, modernějšími, bychom moli říci: 

Podle dnes poznaných fyzických zákonů je vše tvořeno jen z různých frekvencí. Voda je nižší frekvence než vzduch. Jsou ještě mnohem vyšší i mnohem nižší frekvence, například dřevo, nebo na druhou stranu světlo či zvuk. 

Fyzika dnes už také ví, že vede fotony - zde našel využití u laseru. Křišťál světlo však nejen vede, ale dokonce jej i přirozeně zhušťuje. Toto však současná věda teprve pochopí. Jednou také pochopí, že fyzické i nefyzické těla člověka je silně zhuštěné světlo. 

 tachyon bubliny

   

 

Problém je pro dnešní vědce ten, že všechno chtějí měřit. Tachyony však žádným nám známým přístrojem změřit nelze.  

Měření může provádět pouze maximálně objektivní nekritický člověk, který nepodléhá žádnému naučenému a zavedenému dogmatu, cítící a samostatně myslící bytost, která ví, že lze porovnávat pouze v závislosti na účincích této fenomenální energie. Ze zkušenosti vím, že to lze velmi dobře. 

Tachyonu byla, tedy naším materialistickým vědeckým světem, přiřknuta předpona „hypotetická“ fyzikální částice energie, hmoty. Ona to ale vůbec ještě není energie, natožpak hmota. 

Je to podobné, jako se brambora nedá nazvat rumem v původním stavu. 

  

 

Zajímavé souvislosti 

 

KRIS (kříž) 

 KRIS - TUS 

 KŘIŠ - ŤÁL 

KRIŠ - NA 

   KRYS - TAL 

  

  

Tyto souvislosti jasně hovoří o tom, že náhoda neexistuje. Jen jediná energie připadá do moci Křišťálu – tím že je UNIVERZÁLNÍ laicky řečeno vede UNIVERSUM (Absolutno, Volná energie či Tachyon, jak kdo chce)  

  

člověk zobrazený v životní energii

 

Současná materiální věda má s tímto velký problém, neboť i navzdory tomu, že je v tak hojné míře na jednu stranu využíváno, tohoto nejběžnějšího prvku na planetě, na stranu druhou jsou znevažováni všichni průkopníci, kteří pochopili o mnoho více, než jen nejdůležitější poslání tohoto živého nerostu. 

  

  

Krystal Křišťálu ve speciální komoře 

 

Americký vynálezce David Wagner vynalezl speciální komoru, která za 14 dní dokáže s krystalem Křišťálu, nebo i s kvartzovým křemíkem, neuvěřitelnou věc. 

 David Wagner

Hermes Trismegistos (Imhotep) násobil účinky křemíku nakupením jediným, nejdokonalejším způsobem obrovského množství tohoto prvku obsaženého v písku a výsledkem bylo vedení Universa přes tuto křemičitou hmotu určitou měrou.  

 

Tato speciální komora (Tachyonizační), upraví hmotu a potenciál krystalu křemíku submolekulárně (přeskupeno ještě v menších jednotkách hmoty než je molekula) takovou měrou, že schopnosti, které křemík má, ono vedení univerza, se násobí 1 580 000 X. Tento proces David nazval „TACHYONIZACE?“ 

  

 

 

Nikola Tesla 

 

Musím zde také uvést jedinou bytost, která je zodpovědná za náš elektrický věk. Nikola Tesla ve své době používal speciálně zkonstruovaný automobil, který jezdil na „Volnou“ energii. Nikola Tesla věděl jak využívat naši známou, Volnou - Tachyonovou energii. To, že byl však naším obludným systémem umlčen a zapomenut, je věc jiná. Každý sám nechť si informace o tomto géniovi vyhledá.

Nikola Tersla (29 let) 

  

 

  

Speciálně  

vybroušené LÉČEBNÉ TACHYONIZOVANÉ krystaly křišťálu TLC Bars 

  

Tyto krystaly jsou sestřičkami těch, které máme v mikroprocesorech v našich PC, akorát o mnoho větší, viz foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLC Bars

 

  

Princip léčení Tachyonem

 

Lidská těla, (všechny – člověk je bytost čtyřčlánková), protože jsme sestaveni pouze z frekvencí, si po přiložení těchto krystalů, ze základu všech frekvencí začnou tvořit potřebné chybějící frekvence, přebytečné rušit a vše se začíná harmonizovat. Každá jednotlivá buňka, každý atom má ve své energoinformační matrici přesně dáno, jak má pracovat a čím má být. Zde se pohybujeme teprve v rovině onoho tolik diskutovaného bodu nula.  

  

Pokud daný systém nepracuje na 100%, například je zde blokace naším špatným návykem (tento kotví v našem ničícím a vášním zaprodaném Astrálním těle), tachyonizovaný krystal blok neutralizuje a otevírá potřebné informační kanály potřebné k obnově dané buňky, orgánu, systému orgánů, myšlení či systémů myšlení. Myšlení je vpravdě nejdůležitější předmět evoluce lidstva a proto je zde v tomto důležitém začátku nového věku i Tachyonová léčba.

  

Zde je patrná aura ( často viditelná součást Éterického těla člověka) vyfocená před a po Tachyonové terapii 

Je zde jasně patrno, že informační tok je mnohokrát zesílen.

  Před a po terapii 

  

Informace je základ tvůrčí energie. Křišťál tedy vede informace. Má v moci zdroj všech informací - Tachyony. 

 

Tachyon je jednotka neutrálního Universa ze kterého pochází všechny vesmírné formy. 

 

Další podrobné informace o Tachyonu